Barashada Excel-ka

Categories: Barashada Excel-ka
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Barashada Excel-ka

Koorsadaan waa mid aad iyo aad loo tayey waqti badana lagaliyay
koorsadaan markaa dhamayso waxaad heli doontaa shahaado free ah
lakiin waa inaadan casharada ka bood bodin.

Course Content

Barashada Exel-ka

 • 1 1waa maxay Excel
  03:06
 • ENTER FACE EXCEl 2aad
  06:12
 • row and column cell casharka 3aad
  02:49
 • SELLECT Cell Different way 4aad
  04:09
 • move around cells casharkii 5aad
  02:20
 • cell contents casharka 6aad
  02:32
 • insert delete clear content Cells 7aad
  04:45
 • copy past cut drag and drop csharka 8aad
  04:45
 • Fill Hundle casharka 9aad
  03:29
 • how to modify column width casharka 10aad
  02:23
 • how to modify row height casharka 11aad
  01:42
 • HOW TO ISERT ROWS AND COLUMNS CASHARKA 12AAD
  02:51
 • Wrapping text and mergin center Casharka 13 aad
  03:35
 • hide and unhide Row and Columns casharka 14aad
  04:00
 • worksheet casharka 15 aad
  01:09
 • insert,rename,tab color, and hide sheet casharka 16aad
  06:52
 • move a worksheet casharka 17aad
  02:20
 • copy and delete a worksheet casharka 18aad
  03:06
 • formating text Casharka 19aad
  03:42
 • formatting numbers casharka 20aaad
  01:18
 • applying borders and color Background 21aad
  05:23
 • Sorting Data Casharka 22aad
  03:33
 • Filter Data casharka 23 aad
  02:04
 • Introduction to Formula casharka 24 aad
  03:21
 • Create a Simple Formula 25aad
  01:24
 • Creating Formula With Cell References 26aad
  02:14
 • Point And Click Method Casharka 27Aad
  02:12
 • Edit Formula Casharka 28aad
  01:27
 • INTRODUCTION TO FUNCTION Casharka 29aad
  02:33
 • Function Liabrary Casharka 30aad
  02:14
 • AutoSum Casharka 31aad
  01:45

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet